FN Verdensmål

Vi vil være bæredygtige og ansvarlige

29-08-2022

 

Fjordbutikken og vores leverandører.

Vi har som mål, at levere bæredygtige produkter inden for vores tre forretningsområder, hudpleje, brugskunst og produkter for rengøring, men hvad dækker begrebet bæredygtighed over.

Vi har åbnet for og nærstuderet FN Verdensmål for bæredygtig udvikling, men vi har som lille webshop forsøgt med nogle ”nedslag” og så har vi kikket på os selv for at se hvordan vi kan bidrage.  

Vi skal passe på den jord, som vil lever på, ressourcerne er begrænsede, forbruget er højt og det samme er forureningen. Vi taler på den ene side om klimaforandringer og usædvanligt vejr, men kun de færreste af os ønsker radikalt at ændre vores livsstil, men der er kommet en meget stor bevidsthed om, at noget må der gøres. I dag taler vi alle om- og er optaget af kildesortering af affald, genbrugstanken vinder frem, vi reducerer madspild og så køber vi produkter, som er lokalt fremstillet dansk og gerne fra vores egen egn og endelig skal fabrikanten forholde sig til miljømæssig bæredygtighed. 

Svanemærket og EU-blomsten er gode mærkningsordninger med stor slagkraft og værdi, men produkter uden disse mærker kan let være nøjagtige lige så bæredygtige. Desværre betyder økonomi meget i forhold til hvilke produkter, som har de attraktive mærker. Små lokale producenter skal betale en forholdsmæssig høj pris for denne mærkningsordning fordi antallet af produkter er lavt, derfor ser vi mange ”private brand” mærker hos de store koncerner COOP, Salling Group, Rema m.fl. 

Mindre mærker må ty til andre måder at beskrive bæredygtighed. På etiketterne står der f.eks. fremstillet i Danmark, økologiske ingredienser, lokale råvarer, uden paraben, uden petrokemi, uden unødige tilsætningsstoffer hvilket alt sammen fortæller, at man har tænkt bæredygtighed ind i produktet, men også at man ikke er stor nok til de fine mærker.

FjordButikkens top 10 tiltag for bæredygtighed.

1/ Bæredygtige danske produkter. Når vi søger og finder nye danske producenter, så leder vi efter dem som har bæredygtighed som en kerneværdi og produkter som er unikke inden for deres specielle område. Vi stiller ikke krav til mærkningsordning for derved risikere at udelukke de mindste og lokale. Vi er fokuseret på det mindset producenten har i forhold til bæredygtighed, økologi, dyrevelfærd og så kikker vi efter om produkterne er uden paraben, uden petrokemi og uden unødige tilsætningsstoffer.

2/ Bæredygtig emballage. Vi køber pallevis af nye papkasser. Vi køber dansk pap og vores leverandør er i dag den største aftager af brugt pap indsamlet i Danmark. Det indsamlede pap bliver forarbejdet til nyt pap og papkasser og vores papleverandør har en stærk kvalitets- og bæredyghedsprofil hvor de opfylder en lang række internationale standarder og regler, som er nødvendige for deres certificering.

3/ Vi tilbyder flasker og dunke til refill. Vores tyske leverandør af økologiske vaskemidler og rengøringsmidler Ulrich natürlich kan foruden almindelige typisk 1 liters flasker, som godt nok er fremstillet af genbrugsplast også levere refill dunke med et indhold på 5, 10 og for nogle produkters vedkommende 25 liter. Ved at tilbyde refill dunke, så har du mulighed, at bidrage til øget bæredygtighed, spare emballage, transport og ikke mindst penge.

4/ Returordning for 25 liter dunke. I Tyskland er der etableret retur-emballageordning, så de store 25 liters dunke kan returneres til Ulrich natürlich for genfyldning og gensalg, altså refill af refilldunke. Fjordbutikken arbejder sammen med den danske importør for at udvikle dette koncept i Danmark. I skrivende stund har vi påbegyndt indsamlingen fra vores faste store kunder, men ordningen har endnu ikke fået den store udbredelse, nu må vi se om Danmark er stor nok til en retur-emballageordning af 25 liters dunke.  

5/ Vi pakker ikke luft ind. De nye papkasser, vi køber ved vores certificerede leverandører har alle såkaldte foldelinjer så kasserne kan skæres ned til den halve højde. Vi skærer altid papkasserne ned, så de passer til indholdet, derved sparer vi pakkefyld, vægt, tape og endelig så giver det ikke mening at pakke luft ind.  

6/ Genbrug af papkasser. Vi genbruger så mange papkasser som muligt, så de papkasser vi modtager fra vores leverandører, de bliver sendt til vores kunder, såfremt de ellers er rene og i en fornuftig kvalitet. Et ekstra stykke tape vil i nogle tilfælde give papkassen et nyt liv. Det betyder, at der på papkassen godt kan sidde en rest af et klistermærke eller rest af tryksværte på pappet. 

7/ Blandet pakkefyld giver mening. Det pakkefyld, som beskytter dine varer i papkasserne, kan meget let komme fra en anden pakke, som vi har modtaget. Du vil opleve, at pakker kan indeholde nyt pakkefyld af én type blandet med brugt pakkefyld af en anden type og det betyder at pakken du modtager kan være fyldt op med flamingo som ikke er specielt bæredygtig. Det er imidlertid at foretrække at genbruge flamingo frem for at smide det ud og erstatte det med nyt biopakkefyld. Vi anvender også karduspapir, luftboblefyld og hvad vi ellers modtager. Nyt pakkefyld er altid Biopakkefyld.  

8/ Vi sparer på tapen. Vi bruger en god kraftig brun indpakningstape når vi lukker vores pakker. Ved at vælge en god kvalitet, så behøver vi ikke, at kører tape både den ene og den anden vej rundt om pakken, det er spild af ressourcer og fuldstændig unødvendigt.

9/ Vi sparer på strømmen. På vores kontor og lager har vi kun LED belysning, vi har ingen computer-servere som knurrer hele døgnet, vi bruger kun laptop PC'ere og har ingen ekstra strømforbrugende PC- skærme. Vores printere bliver tændt når de skal bruges ellers slukkes PC’ere, printere, routere og alle ladere på stikkontakten, derved er vores forbrug af standby strøm reduceret til nærmest ingenting. Vores lokaler er opvarmet med energirigtige luft til luft varmepumper og intet andet.

10/ Vi sparer på papiret. Vi forsøger at reducere vores papirforbrug og vi er kommet langt. Vi printer ikke fakturaer, kontoudtog, regnskaber eller lignende, det hele er elektronisk, så på vores kontor har vi ikke ét eneste ringbind. Selvfølgelig modtager vi papir i form af følgesedler, fragtbreve og ordrebekræftelser, men når det er læst og behandlet, så samler vi det sammen og fylder det i papircontaineren til genbrug.